Velkommen til HIC Ungdom

Velkommen til HIC Ungdom

HIC Ungdom er en klub, der er drevet af frivillighed. Vi går op i det med liv og sjæl, og vi knokler for at udvikle gode basketballspillere både individuelt, som hold og som klub. Men det er ikke kun basketball, det handler om i HIC Ungdom. Ud over spillet på banen, vægter vi fællesskabet, sammenhold samt sjove timer i hallen, hvor det også handler om at have det sjovt, lære en masse og ikke mindst at bygge venskaber for livet.

Træning

Man kan forvente at få tilbudt mindst 2 ugentlige træninger. Det forventes at man deltager aktivt i træningen på sit hold, og aftaler med træneren, om der evt. skal meldes afbud hvis man ikke kan komme til træning.


Når træningen er afsluttet, deltager alle i oprydningen af bolde mm. som er brugt i træningen, Hvis man er det sidste hold i hallen både til træning og kamp, skal hele hallen ryddes op.


Der trænes som udgangspunkt i følgende haller:

Parkhallen

Vesthallen

Højvangshallen

Rådhushallen

Gymnasiehallen


Kampe

Alle hold deltager i en løbende turnering med hold fra sin egen række fortrinsvis i Jylland. Man kan følge med i resultaterne på MVP app’en, som vi anbefaler at I downloader.

Spillertøj

Alle hold får udleveret spilletøj af klubben. Holdet er selv ansvarlig for vask og pleje af tøjet i løbet af sæsonen. Når sæsonen er slut, afleveres tasken med spillertøj til holdlederen.

Stævnedeltagelse

I løbet af sæsonen kan holdene deltage i forskellige stævner, de yngste årgange lidt færre end de ældste. Det er som udgangspunkt holdene selv der står for tilmelding til stævne. Der er egenbetaling for deltagelsen, og spillerne skal betale for trænere/holdlederes overnatning, transport og forplejning.

Det er et krav om at minimum to voksne deltager til stævner.


Klubben afholder Power Cup i Kr. Himmelfartsferien. Vi håber og forventer at alle hold deltager.


Kørsel

Det er forældrenes ansvar at der arrangeres kørsel til udekampe, holdlederen/træneren er behjælpelig med en kørselsordning. Transporten i egne biler skal altid foregå på forsvarlig vis, og der skal være sikkerhedsseler til alle i bilen.


Dommerbord

I løbet af sæsonen skal spillere fra U13 og opefter sidde ved dommerbord. Man sidder normalt på skift ved dommerbord måske før eller efter sin egen kamp. Forældre er meget velkomne til at hjælpe til ved dommerbordstjansen.


Forældrekontakt

Forældre er altid velkomne til at kontakte træneren, hvis der er noget de er i tvivl om, eller undrer sig over. Vi vil gerne opfordre til, at henvendelser ikke foregår under eller lige efter en kamp. Ring eller mail til træneren på et tidspunkt hvor træneren ikke står midt i samværet med børnene/de unge.

De fleste hold kommunikerer via Holdsport. For at dette kan fungere optimalt er det vigtig, at der svares så hurtig som muligt. Husk at træneren bruger mange timer på jeres børn/unge, og der er tale om frivilligt arbejde.


Kontaktpersoner

Hvert hold opfordres til at etablere et forældreråd, med kontaktpersoner og evt. en holdleder. Disse kan varetage en lang række af de opgaver, der ligger rundt om holdet, således at træneren aflastes. Der kan evt. rettes henvendelse til bestyrelsen, hvis man har brug for hjælp til denne funktion.


Forældredeltagelse

Vi ser meget gerne at forældre deltager aktivt i klubben. Forældre er meget velkomne til at deltage i stævner og til kampe. Vi forventer at forældrene hepper positivt på hele holdet, og ikke kommer med tilråb til hverken dommere eller modstandere.


DBBF (Danmarks Basketball Forbund) har udarbejdet et sæt etiske normer for forældre til børn i dansk basketball.


I HIC Ungdom ønsker vi at alle forældre følger disse normer. På den måde, er man som forældre med til at skabe de allerbedste rammer og forudsætninger for, at alle børn i klubben lykkes med og trives i sporten.

 1. Vær et godt eksempel og en god rollemodel for børnene / de unge i hallen.
 2. Tænk på, at det er dit barn der spiller basketball – ikke dig!
 3. Tilskynd dit barn til at spille eller udøve basketball efter Børnereglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed
 4. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
 5. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men vær positiv og vejledende
 6. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl!
 7. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge!
 8. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials ved at respektere deres valg og brug af spillere. Forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kamp/konkurrence!
 9. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme!
 10. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
 11. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 12. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 13. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 14. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!


Til forældrene

HIC Ungdom kan ikke klare sig uden jeres hjælp, støtte og opbakning. Vi vil i løbet af en sæson tage opgaver ind, der kan give et tilskud til klubkassen og dermed jeres børn og deres udvikling. Der vil også være brug for praktisk og mere sociale opgave, hvor vi har brug for hjælp fra forældre. Hvis alle løfter i samlet flok, skal der ikke så meget til